DETAYLAR

Sayfa Sayısı

324 sayfa

Basım Dili

Türkçe

Yazıldığı Tarih

Temmuz 1999

İlk Basım Tarihi

20**

Baskı Sayısı

2. Baskı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Boyutu

14,5 x 20 cm

Bu eser, Üstadımız tarafından 31 Mayıs ve 1-2 Haziran 1996 tarihleri arasında İran İslam İnkılabı'nda tertiplenen ``II. Uluslararası İmam Humeyni (ra) ve Aşura Kültürü Kongresi``ne sunulmuştur.

İmam Hüseyin (a.s) bütün zerrâtıyla her an yaşamakta olduğu ve ‘Aşura Kültürü’nün önemli unsurunu teşkil eden ve bizzat aşinası bulunduğu ‘Şehadet’in bedeni ve cismani boyutunu ‘Alem-i Şehadet’e yansıtmış, böylece; Alem-i Gayb’dan İlahi nurların ve tecellilerin, o günden bugüne kadar ‘Hayatı İnsaniyye’yi bahusus ‘Ümmet-i İslamiyye’yi tenvir edip aydınlatmasına sebep olmuştur. Kerbela ve Aşura mesajları, en geniş ve en şümullu yankısını merhum İmam Humeyni (r.a)’nin şahsiyeti maddiye ve maneviyesinde bulmuş, bu ilahi yankı ve etki saikiyle vücud bulan muhteşem ‘Kıyam Dalgaları’ ve şanlı ‘Şehadet Operasyonları’ ve fırtınaları ile asrın Yezidi olan ‘Büyük Şeytan Amerika’nın bölge temsilciliği tarumar olmuş, tarihin eşini görmediği ‘Cihan Şümul İslam İnkılabı’ hükümranlık tahtına oturmuştur.

İÇİNDEKİLER

YAYINCIDAN
SUNUŞ
GİRİŞ
MUKADDİME
KUR’AN’DA EHLİ BEYT
AŞURA KÜLTÜRÜ VE ONU OLUŞTURAN TEMEL UNSURLAR

(Kelimeler- Kavramlar)
KERBELA’NIN FERDÎ BOYUTU
KERBELA’NIN İÇTİMAÎ BOYUTU
KIYAMIN ANLAMI VE BOYUTLARI
ALLAH’A KARŞI KIYAM’DA BULUNMAK
KIYAM’IN MÜSBET VE MUVAFIK BOYUTLARI
A-) Enfüsî Boyutu(İçe Dönük Boyutu)
B-) Afakî Boyutu (Dışa Dönük Boyutu)
KIYAM’IN MENFÎ VE MUHALİF CEPHE BOYUTLARI
A-) Menfî ve Muhalif Cepheye Yönelik Kıyam’ın Enfüsî (İçe Dönük, Sübjektif) Boyutu
B-) Menfî ve Muhalif Cephe’ye Yönelik Kıyam’ın Afakî (Dışa Dönük, Objektif) Boyutu
ŞEYTANÎ GÜÇLERİN YIKICI FAALİYET ALANLARI VE TÜRLERİ
1-) KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK FAALİYETLER
2-) LEHV-Ü LAİBAT VE MALAYANİYAT İLE İFSAT FAALİYETLERİ
3-) MAKAM – MEVKİ VE PARA İLE ‘İĞFAL’ VE ‘İDLAL’ FAALİYETLERİ
4-) TEHDİT-BASKI VE ZULÜM YÖNTEMLERİ
A-) İktisadî ve Ekonomik Baskı ve Zulüm Yolu
B-) Hukukî ve Kanunî Zulüm-Baskı ve Ceberrutiyyet Yolu
C-) Askerî ve Polisiye Zulüm – Baskı – İşkence ve Cinayet Yolu
ŞEYTANÎ GÜÇLERİN DESTEKÇİLERİ
A-) Basın-Yayın ve Radyo-Televizyon (gibi., kitlesel eğitim ve iletişim araçları…)
B-) Dinî Kurumlar ve Şahsiyetler
C-) Çıkarcı Güçler ve Çevreler
D-) Siyasal ve Sosyal Kuruluşlar
E-) Ücretli ve Ücretsiz Yağcılar – Muhbirler ve Dalkavuklar
ŞEYTANÎ GÜÇLERİN VE DÜZENLERİN TAKTİKLERİ
İMAN, MAHİYETİ VE HAKİKATİ
TEVHİD
NÜBÜVVET
MEAD (AHİRET)
İSLAM’DA CİHADIN YERİ VE ÖNEMİ
İSLAM’DA ŞEHİD VE ŞEHADET
AŞURA KÜLTÜRÜ VE MAHİYETİ
I-) İMANIN MUHTELİF BOYUTLARI
II-) CİHADIN MUHTELİF BOYUTLARI
III-) ŞEHADETİN MUHTELİF BOYUTLARI
HÛLÂSA
İMAM HUMEYNÎ (RA)’NİN ŞAHSİYETİNDE AŞURA KÜLTÜRÜ’NÜN TECELLİ BOYUTLARI
HER YER KERBELA HER GÜN AŞURA!…
İRAN KERBELASI’NDA ‘AŞURA KIYAMI’
İMAM HUMEYNÎ (RA)’NİN İLK ‘KIYAMA HAZIRLIK BİLDİRİSİ’
Bedbahtlığın ve Kötü Günlerin Çatması, Şahsî Çıkarlarımız İçin ‘Kıyam’ Etmemizden Dolayıdır
İRAN’DA İLK ‘FİİLÎ-KANLI KIYAMIN BAŞLANGICI
İMAM HUMEYNÎ (RA)’NİN KIYAMÎ MESAJLARINDAN NURANÎ VE İLÂHÎ HUZMELER
…Pehlevi Rejimi, Moğollardan Daha Kan Dökücüdür
Olayın Aslı İslam’la Mücâdeledir
Sükût, Müslümanların İsrail Uşaklarının Pis Çizmeleri Altında Ezilmesine Sebeptir!…
İslam İçin Tehlike Arzeden Durum
Ecnebîlerin Hedefi, İslam’ın ve Ruhaniyetin Yok Edilmesidir!
İslam Ahkâmına Aykırı Davranan Bu Zorba Devlet Gitmelidir!..
İsrail Uşaklarının (Bahailerin) Ülkenin Birçok Önemli Makamını Ele Geçirmeleri
İslam Uleması, İslam’a ve Peygamber’e Olan Borcunu Ödemelidir!
Bu Gasıp – Eşkıya Düzen Başta Olduğu Müddetçe, Müslümanlar Rahat Bir Gün Göremeyeceklerdir!
İsrail, İran’ı Yağmalamak İçin ‘Engelleri’ Aşmak ve ‘Yok Etmek’ Niyetindedir!…
Bizim Asıl Baş Belamız, Şah ve İsrail’dir!
İslamî Maksatlar- Gayeler Yolunda Korkmak, Dinsizliğin Alâmetidir
İslam’ın Kudreti
Devletin, Fakirlerin Durumuna İlgisizliği
Cevr (-ü Zulüm) Hükümetinin, İslam’a Duyarlılığı(?)ve İslamî Üniversite ‘nin Tesisi
Rejimin Hilelerinden Biri de İslamî Üniversiteyi Tesis Etmesidir!
İşgalci İsrail ile Anlaşma
Bir ‘Aşura’ Meydana Getirin!
Uzun Süreli Savaşta Mukavemet
Emperyalizmin Fikrî ve Ahlâkî Etkilerinin Giderilmesi
Siyasî İnkılabın Gerekliliği
Saray Adamı Olan Ahundları (Mollaları) Kovunuz!…
Zalim Yönetimleri Yıkalım
Dünya Müslüman ve Mustaz’afları, Kendi Haklarını Alabilmek İçin Kıyam Etmelidirler
Nefsin İsteklerine Bağlı Olmamak
Süpergüçler-Müstekbirler
Yabancılar
Kara ve Kızıl Sömürü
İsrail’in Yok Edilmesi Gerekir
İslam ve Siyaset
Demokrasi ve Demokratik Cumhuriyet
Ruşen-fikirliler/Aydınlar
Taleganî’nin Defni ve Aydın Olmak
İslam’ı, ‘Asr-ı Saadet’teki Gibi Yürürlüğe Koymak Gerek
İslam Çok Azizdir
Sıkıntılar Amerika’dan Kaynaklanmaktadır
Şiî-Sünnî İhtilafı Çıkaranlar Sömürünün Elleridir
İman Daima Üstün Gelmiştir
Kadınlar, Kıyamda Erkeklerle Omuz Omuzadır
Şehadet Büyük Kurtuluştur
Şehadet Allah İçin Kıyamdır
Bizim Feryadımız, Mahrumların ve Yalın Ayaklıların Feryadıdır!
SONUÇ OLARAK
I-HAYAT, İMAN’DIR
II- HAYAT, CİHAD’DIR
III- HAYAT, ŞEHADETTİR
‘AŞURA’NIN, İSLAM İNKILABI’NDA YANKILANAN İLÂHÎ MESAJI!…
İSLAM İNKILABI, HÜSEYNÎ VE ZEYNEBî ‘MEKTEB’İN VE ‘MESAJ’IN, NURANÎ YANKILANIŞI; İLÂHÎ ŞAHLANIŞI VE CANLANIŞIDIR!…