DETAYLAR

Sayfa Sayısı

189 sayfa

Basım Dili

Türkçe

Yazıldığı Tarih

Temmuz 1990

İlk Basım Tarihi

2013

Baskı Sayısı

1. Baskı

Cilt Tipi

Karton Kapak

Boyutu

14,5 x 20 cm

Bu eser, Üstadımız tarafından 1990 yılı başlarında dört bölüm halinde yazılmıştır. Eserin birinci bölümü Temmuz 1990 tarihli Davet Dergisi'nde de yayınlanmıştır.

Yeryüzünde Allah’ın nizâmının kurulmasını, onun zıddı olan tüm beşeri ve tâğûtî düzenlerin ve ideolojilerin yıkılmasını esas alan ve bütün peygamberlerin ortak davasını oluşturan İslâm İnkılâbı’nın tahakkuku; ancak hicret olayı ile mümkün olmaktadır. Zirâ batıllardan hakka, yanlışlardan doğruya, zulümattan nura, zulümlerden adalete, eğriliklerden istikâmete, kesretten vahdete, şirkten tevhide, küfürden ikrara ve tasdike, dalaletten hidâyete, isyandan itaate, tuğyandan ibadete, şekavetten saadete, vahşetten ünsiyete ve ülfete, sukuttan teâliye, inhitâttan terakkiye, izmihlalden kurtuluşa, fena ve zevalden bekaya, felâketten huzura ve sükûna, inkârdan imana, dar’ül-harbden dar’ül-emana ve İslâm’a, mevtten hayata, maraz ve illetten sıhhat ve selâmete, geçiş, kalb oluş, tahavvül ve intikal ediş, âmeliyesine; yani, İslâm İnkılâbı’nın gerçekleşmesi esnasındaki bu geçiş-oluş- ediş istihâlelerinin tümüne “Hicret” denir.

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

 • HİCRET

2. BÖLÜM

 • HİCRET’İN GAYE VE HEDEFİ VE TAHAKKUKU İÇİN ŞERAİT’İN TEKEVVÜNÜ

3. BÖLÜM

 • RESÛLÜLLAH SALLÂLLAHU ALEYHİ VE ÂLİHİ VE SELLEM’İN
  MEKKE’DEN MEDİNE’YE HİCRETİ
 • Allah’ın Yüce Resûlü Medine Yolunda
 • Resûlûllah Efendimizin Kuba’da İlk İşi: Mescid Yapmak!
 • Muhacirlerle-Ensâr arasında kardeşlik akdi ve Yahudilerle yapılan anlaşma

4. BÖLÜM

 • HİCRET-İ SENİYYE”NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ VE ONDAN
  ALINACAK DERSLER, ÖĞÜTLER VE İBRETLER
 • Siyer-i Resûlûllah Sallâllahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem’in çok önemli bir bölümü ve merhalesi olan “Hicret-i Seniyye”nin düşündürdükleri ve ondan alınacak dersler, öğütler ve ibretler